Varsavianistyczne studia podyplomowe

Varsavianistyka inwestycje miejskie
Szkoła Główna Handlowa

Człowiek
Miasto
Środowisko
Uniwersytet Warszawski powadzone przy Wydziale Biologii UW